Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết
Công khai dự toán ngân sách theo QĐ số 16 QĐ/SGDĐT Quảng Bình của trường THPT Ninh Châu năm 2023
Ngày 08/02/2023
04:19:26
12
Công khai dự toán ngân sách theo QĐ số 16 QĐ/SGDĐT Quảng Bình của trường THPT Ninh Châu năm 2023
Bài viết liên quan
Thông báo
Hiển thị danh sách bài viết
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Footer

Trường THPT Ninh Châu
Địa chỉ: xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
Email: thpt_ninhchau@quangbinh.edu.vn