Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết
Quyết định 18 - Trường THPT Ninh Châu về việc công khai tài chính năm 2024
Ngày 18/02/2024
08:37:15
3
Quyết định về việc công bố công khai tài chính
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách theo QĐ số 18/ QĐ - SGDĐT Quảng Bình của trường THPT Ninh Châu năm 2024
Ngày 23/01/2024
02:44:11
30
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách của trường THPT Ninh Châu năm 2024
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách theo QĐ số 3317/ QĐ - UBND của trường THPT Ninh Châu
Ngày 14/12/2023
03:15:38
21
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách theo QĐ số 3317/ QĐ - UBND của trường THPT Ninh Châu
Báo cáo tài chính quý III năm 2023 trường THPT Ninh Châu
Ngày 24/10/2023
12:28:12
28
Báo cáo tài chính quý III năm 2023 trường THPT Ninh Châu
Báo cáo tài chính quí II năm 2023 trường THPT Ninh Châu
Ngày 09/08/2023
04:41:32
23
Báo cáo tài chính quí II năm 2023 trường THPT Ninh Châu
Quyết định về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của trường THPT Ninh Châu
Ngày 19/06/2023
02:50:12
26
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của trường THPT Ninh Châu
Quyết định về việc điều chỉnh một số mục chi tại quyết định công khai dự toán ngân sách theo quyết định số 15 của trường THPT Ninh Châu
Ngày 25/04/2023
02:43:23
19
Quyết định về việc điều chỉnh một số mục chi tại quyết định công khai dự toán ngân sách theo quyết định số 15
Báo cáo tài chính quý I năm 2023 trường THPT Ninh Châu
Ngày 14/04/2023
01:51:00
29
Báo cáo tài chính quý I năm 2023 trường THPT Ninh Châu
Công khai dự toán ngân sách theo QĐ số 16 QĐ/SGDĐT Quảng Bình của trường THPT Ninh Châu năm 2023
Ngày 08/02/2023
04:19:26
37
Công khai dự toán ngân sách theo QĐ số 16 QĐ/SGDĐT Quảng Bình của trường THPT Ninh Châu năm 2023
Bài viết liên quan
Thông báo
Hiển thị danh sách bài viết
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Footer

Trường THPT Ninh Châu
Địa chỉ: xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
Email: thpt_ninhchau@quangbinh.edu.vn