Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết
Quyết định về công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
Ngày 19/06/2023
03:15:55
62
Cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trường THPT Ninh Châu
Cam kết về chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế năm học 2022 - 2023
Ngày 27/03/2023
08:32:52
24
Quyết định và Cam kết về chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế năm học 2022 - 2023
Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai trong nhà trường năm học 2022-2023
Ngày 31/10/2022
07:44:47
174
Căn cứ theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”; Căn cứ Kế hoạch số 2115/SGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình về thực hiện Quy chế công khai năm học 2022-2023; Trường THPT Ninh Châu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế công khai năm học 2022-2023 như sau:
Bài viết liên quan
Thông báo
Hiển thị danh sách bài viết
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Footer

Trường THPT Ninh Châu
Địa chỉ: xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
Email: thpt_ninhchau@quangbinh.edu.vn