Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết
Thời khóa biểu trái buổi số 3 học kỳ II áp dụng từ ngày 04/03/2024 năm học 2023-2024
Ngày 09/03/2024
03:09:45
17
Thời khóa biểu trái buổi số 3 học kỳ II áp dụng từ ngày 04/03/2024
Thời khóa biểu trái buổi số 2 học kỳ II áp dụng từ ngày 26/02/2024 năm học 2023-2024
Ngày 09/03/2024
03:04:39
14
Thời khóa biểu trái buổi số 2 học kỳ II áp dụng từ ngày 26/02/2024
Thời khóa biểu số 2 học kỳ II năm học 2023 - 2024 áp dụng từ ngày 26/02/2024
Ngày 09/03/2024
02:43:10
16
Thời khóa biểu số 2 học kỳ II áp dụng từ ngày 26/02/2024
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 30/01/2023
Ngày 29/01/2023
02:06:43
226
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 30/01/2023
Thời khóa biểu số 1 năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 05-09-2022
Ngày 04/09/2022
02:48:01
329
Thời khóa biểu số 1 năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 05-09-2022
Thời khóa biểu Thể dục-GDQP số 1 năm học 2022-2023
Ngày 04/09/2022
01:58:48
200
Thời khóa biểu Thể dục-GDQP số 1 năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 05-9-2022
Thời khóa biểu
Ngày 06/01/2022
03:55:09
614
Bài viết liên quan
Thông báo
Hiển thị danh sách bài viết
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Footer

Trường THPT Ninh Châu
Địa chỉ: xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
Email: thpt_ninhchau@quangbinh.edu.vn