Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Quản lý văn bản
Tìm kiếm văn bản
Nội dung tìm kiếm
Loại nội dung Trích yếu văn bản Ký hiệu văn bản
Cơ quan ban hành
Loại văn bản

Ký hiệu văn bản

25/KH-THPTNC

Trích yếu văn bản

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Ngày hiệu lực

16/02/2023

Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành

Trường THPT Ninh Châu

Loại văn bản

Kế hoạch

Văn bản

25_KH-THPTNC_Kê hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.pdf
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Footer

Trường THPT Ninh Châu
Địa chỉ: xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
Email: thpt_ninhchau@quangbinh.edu.vn