Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 của trường THPT Ninh Châu
Ngày 19/04/2024
11:33:02
9
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025
Quyết định 483 về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025
Ngày 09/03/2024
01:44:30
78
Điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2024-2025
Ngày 09/03/2024
01:37:16
87
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2024-2025
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024
Ngày 26/03/2023
10:36:06
290
Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình ra Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024
Bài viết liên quan
Thông báo
Hiển thị danh sách bài viết
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Footer

Trường THPT Ninh Châu
Địa chỉ: xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
Email: thpt_ninhchau@quangbinh.edu.vn